how to create your own site for free

Condicions d'ús

Condicions d'ús

 Aquesta Web ha estat creada per FARMACIA VIVIANA FRANCH amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

Utilització lícita

 El/la Usuari/a d'aquesta pàgina web i dels seus serveis s'obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s'abstindran d'utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o bloquejar la utilització de la web i dels serveis per part dels usuaris. Qui incompleixi dita obligació respondrà, debant de FARMACIA VIVIANA FRANCH i debant de tercers, de qualsevol dany i persjudici que pogues causar com conseqüencia de l'incompliment de dita obligació.

Garantia d'errors

FARMACIA VIVIANA FRANCH no garantitza la inexistència d'errors en l'accés a la web, o al seu contingut; en el cas que es reprodueixin publicacions de caràcter oficial, dita reproducció tindrà caracter informatiu debent considerar-se a tots els efectes com a vàlida la publicació an el seu butlletí o font oficial corresponent.

Disponibilitat del servei

FARMACIA VIVIANA FRANCH es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necesitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda a la seva web o en la seva configuració o presentació.

FARMACIA VIVIANA FRANCH no garantitza la disponibilitat i la continuïtsat del funcionament de la web i dels serveis. Quan sigui raonablement possible, s'avisarà previament de les interrupcions en el funcionament de la web y dels serveis.

FARMACIA VIVIANA FRANCH exclou qualsevol responsabilitat per les dades y perjudicis de tota naturalesa que poguin deure de la falta de disponibilitat o de continuitat del funcionament de la web i dels serveis, al frau de la utilització que els usuaris hagin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara no de mode exclusiu, als errors en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles a les que es s'ofereixen els serveis.

Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

El/la usuari/a ès conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la web, dels serveis i dels continguts tenen lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l'accés a la web, com l'ús que pot fer-se de la informació continguda en el mateix són de la exclusiva responsabilitat de qui la realitza. FARMACIA VIVIANA FRANCH no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de dit accés o us de la informació no de la aplicació que d'elles es realitzi per donar suport a qualsevol opinio o desició personal o empresarial. FARMACIA VIVIANA FRANCH no asumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços a tercers als que es faci referència a la web.

© Copyright 2020 - Tots els drets reservats - Dissenyat per Soft Roses Empordà SL (NCS Roses)