site creation software

LOPD

Política de privacitat

 En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de dades de caràcter personal, fem saber que les sevres dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de la mercantil FARMACIA VIVIANA FRANCH. La finalitat d'aquest fitxer es la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d'un perfil dels seus usuaris per analitzar els serveis i/o productes amb major interés, pot utilitzar "Cookies", es a dir, petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador (de l'USUARI) i que permeten obtenir la següent informació:

1. Data i hora de la seva última visita a la web.

2. Diseny i continguts que L'USUARI ha escollit durant la seva visita a la web.

3. Elements de seguretat que intervenen en el control dels accessos a les àreas restringides.

4. Altres circunstàncies anàlogues.

L'USUARI té l'opció de bloquejar la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. de totes maneres, la mercantil no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes bloquegi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns serveis que FARMACIA VIVIANA FRANCH ofereix a través d'aquest website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En cumpliment de l'establert a la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que, mitjançant el compliment del formulari, les seves dades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FARMACIA VIVIANA FRANCH amb la finalitat de poder oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la Web.

Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/Pep Ventura, 25 - 17480 Roses (Girona), o bé, enviar un correu electrònic a info@farmaciavivianavazquez.com

Propietat industrial i intel·lectual

 Aquesta web es propietat de FARMACIA VIVIANA VAZQUEZ. Els drets de Propietat Intel·lectual, d'explotació i reproducció d'aquest aweb, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, l'apariència i el diseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixen desde d'aquesta a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FARMACIA VIVIANA FRANCH, són propietat exclusiva d'aquesta, excepte que s'especifiqui el contrari.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofertats i reflexats en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FARMACIA VIVIANA FRANCH, per les seves societats i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del legítim titular i sense el consentiment expres i inequívoc per part d'aquest podria ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existens en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeix a aquesta pàgina, no ès responsabilitat de FARMACIA VIVIANA FRANCH l'ús que L'USUARIpot portar a cap al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva a la seva persona.

Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o avisos d'aquesta Web sense la prèvia autorització per escrit de FARMACIA VIVIANA FRANCH.

FARMACIA VIVIANA FRANCH no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari ès el propietari del suport en el qual el software es gravat. FARMACIA VIVIANA FRANCH té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l'usuari transfereix el software d'aquest Website al seu terminal, no podrà diseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versio del codi objecte original o el seu llenguatge a altres codis o llenguatges.

Llei aplicable i jurisdicció 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per coneixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i cumpliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de l'acceptació a les condicions generals recollides en aquest avis legal, renuncia expresament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent que pogues correspondre'l.

© Copyright 2020 - Tots els drets reservats - Dissenyat per Soft Roses Empordà SL (NCS Roses)